Monday, June 10, 2019

ക്ലാസ് PTA യോഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍


        ക്ലാസ് PTA യോഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍
Ø അവധിക്കാല  അധ്യാപക ശില്‍പ്പശാലകള്‍ നല്‍കിയ ഊര്‍ജ്ജവും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ പഠനോല്സവങ്ങള്‍ നല്‍കിയ തിരിച്ചറിവുകളും  ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്ലാസ് PTA യോഗങ്ങളില്‍ പ്രതിഫലിക്കണം .
Ø ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു മികച്ച ഉല്‍പ്പന്നം അല്ലെങ്കില്‍ PERFORMANCE ആണ് പഠനോല്സവങ്ങളില്‍ അവതരിപ്പിക്കപെട്ടത്‌ .എന്നാല്‍ ചില വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ അത്തരത്തില്‍ അവതരണ യോഗ്യമായ ഇനങ്ങള്‍ കുറവായത് കാരണം  അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും പിന്നീടുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായാണ് മികച്ച അവതരണങ്ങള്‍ നടത്തിയത് .

Ø പഠനോല്സവങ്ങളുടെ ചെറുപതിപ്പുകളായി ക്ലാസ് PTA യോഗങ്ങള്‍ ഈ വര്ഷം നടത്താന്‍ കഴിയണം .ഓരോ മാസവും നടക്കുന്ന ക്ലാസ് PTA യോഗങ്ങളില്‍ ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു മികച്ച ഉല്‍പ്പന്നം അല്ലെങ്കില്‍ PERFORMANCE രക്ഷിതാക്കളുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കണം .ഒരു മാസം കൊണ്ട്  കുട്ടികളില്‍ നടന്ന പഠനത്തിന്‍റെ തെളിവുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന വേദികളായി CPTA യോഗങ്ങള്‍ മാറണം . സമയ ലഭ്യത യനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങള്‍  എത്ര അവതരണങ്ങള്‍ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം .കുട്ടികളുടെ മികച്ച പോര്‍ട്ട്‌ ഫോളി യോ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും അന്ന് നടത്താം .
Ø ഈ രീതിയില്‍ ക്ലാസ് PTA യോഗങ്ങള്‍ നടക്കണമെങ്കില്‍ ഓരോ യുണിറ്റും ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ എന്തൊക്കെ പഠനതെളിവുകള്‍ ലഭിക്കും എന്ന മുന്‍ധാരണ അധ്യാപികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകണം .
Ø കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പഠനോല്സവതിന്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചില സാധ്യതകള്‍ (UP സയന്‍സ് ) പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു .
അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ ..


പഠനോല്സവം 2019
പഠന മേഖലകളും അവതരണരീതിയും ചില സാധ്യതകള്‍
ക്ലാസ് 5 അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം
പഠനമേഖല

അവതരണ രീതി
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ജീവന്‍റെ നിലനില്‍പ്പും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
സസ്യഭാഗങ്ങളിലെ നിറങ്ങളും അവയ്ക്ക് കാരണമായ വര്‍ണ്ണ കങ്ങളും
**ശാസ്ത്ര ക്വിസ്
പരാദ സസ്യങ്ങളും എപ്പി ഫൈറ്റുകളും
ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
ശവോപ ജീവികളും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
കണ്ടല്‍ചെടികളുടെ പ്രാധാന്യം
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ലഭ്യതയും ജല സംരക്ഷണവും
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
വരള്‍ച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മനുഷ്യരുടെ ചെയ്തികളുടെ ഫലമോ
സംവാദം
പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകളും
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
അതാര്യ വസ്തുക്കളില്ലാത്ത ലോകം  എന്‍റെ ഭാവനയില്‍
ശാസ്ത്ര കല്‍പ്പിത കഥാവതരണം
സുതാര്യ വസ്തുക്കളില്ലാത്ത ലോകം  എന്‍റെ ഭാവനയില്‍
ശാസ്ത്ര കല്‍പ്പിത കഥാവതരണം
സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും
ശാസ്ത്ര ക്ലാസും പരീക്ഷണാ വതരണവും
ഗ്രഹണങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
വിത്തുവിതരണ രീതികളും വിത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും
കാര്‍ഷിക വിളകളും അവയുടെ ജന്മ ദേശവും
**ശാസ്ത്ര ക്വിസ്
സാധാരണ വിറകടുപ്പും മെച്ചപ്പെട്ട വിറകടുപ്പും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
ഉര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണം വീട്ടില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങാം
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
പാരമ്പര്യേതര ഉര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ പ്രാധാന്യം
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
എന്‍റെ നാട്ടിലെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം
സര്‍വ്വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ അവതരണം
 നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
നാം കാണുന്നതെങ്ങനെ
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം


നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ എത്രത്തോളം പരിഗണിക്കുന്നു
സംവാദം
കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
ചെവിയുടെ സംരക്ഷണം
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
ഘ്രാണശക്തിയിലെ വമ്പന്മാര്‍
ശാസ്ത്ര കൗതുക അവതരണം
നാവിലെ രസമുകുള ങ്ങളും രുചിയുടെ വൈവിധ്യവും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
സ്നെലന്‍ ചാര്‍ട്ടും  ഉപയോഗ രീതിയും
ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
ഡ്രൈ ഡേ ആചരണ വും പൊതുജന മനോഭാവവും
സംവാദം
സൂക്ഷ്മജീവികള്‍ പ്രശ്ന ക്കാരോ      
സംവാദം
പ്രതിരോധ കുത്തി വയ്പ്പുകളും  ആരോഗ്യ രംഗത്തുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
സാമൂഹിക ശുചിത്വതിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നാം ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ടോ
സംവാദം
അന്തരീക്ഷവും ബഹിരാകാശവും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
ചാന്ദ്രയാത്ര
ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം
ബഹിരാകാശം അദ്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങള്‍
**ശാസ്ത്ര ക്വിസ് / ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
പക്ഷികളുടെ ലോകം
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
പക്ഷിനിരീക്ഷണം  എങ്ങനെ
ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
രൂപാന്തരണ ത്തി ലൂടെ പിറവിയെടുക്കുന്നവര്‍
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിത്ര ശലഭങ്ങള്‍
പ്രൊജക്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ അവതരണം
ജന്തു ലോകത്തെ കൗതുകങ്ങള്‍
ശാസ്ത്ര കൗതുക അവതരണം
പക്ഷി നിരീക്ഷണ രംഗത്തെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികള്‍
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
ശലഭോദ്യാനം
പഠന യാത്രാ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ അവതരണം
ക്ലാസ് 6  അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം

പഠന മേഖലകള്‍

അവതരണ രീതി

സസ്യകോശവും ജന്തു കോശവും

ചിത്രങ്ങള്‍ ,microscope, ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്

ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങള്‍


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം

ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും


സെമിനാര്‍ അവതരണം

ഭാവിയിലെ ഇന്ധനങ്ങള്‍


സെമിനാര്‍ അവതരണം

ഭൗതികമാറ്റവും രാസമാറ്റവും നിത്യ ജീവിതത്തില്‍


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം

വിവിധതരം പൂക്കളും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളും


പൂക്കളും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളും പ്രദര്‍ശി പ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്പരാഗണവും പരാഗണകാരികളുംചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം


പരാഗണവും ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനില്‍പ്പുംസെമിനാര്‍ അവതരണം

വിവിധതരം ഫലങ്ങള്‍

ഫലങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം /ശാസ്ത്ര ക്വിസ്

വിവിധ തരം ചലനങ്ങള്‍


ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്

ചലന ദിശയിലും  വേഗതയിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ സംവിധാനങ്ങള്‍ (പല്‍ച്ചക്രങ്ങള്‍ ,ചെയിന്‍ ,ബെല്‍റ്റ്,ചക്രവും ആക്സിലും )

പഠനയാത്രാ വിവരണം അവതരിപ്പിക്കല്‍ /ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്

കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലെ ചലനം

ചില കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച്‌ കൊണ്ടും നിര്‍മ്മിച്ചവ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും ഉള്ള ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
നിശ്ചലമായ ലോകം - എന്‍റെ ഭാവനയില്‍


ശാസ്ത്ര കല്പിത കഥാവതരണം

എത്ര വേഗത്തില്‍ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിച്ചാല്‍


ശാസ്ത്ര കല്പിത കഥാവതരണം/ശാസ്ത്ര നാടകം
ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങള്‍

ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം

പോഷക അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
ആഹരശീലവും


ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും


സെമിനാര്‍ അവതരണം

ആവാസ വ്യവസ്ഥ യിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍


**ശാസ്ത്ര ക്വിസ്
മനുഷ്യന്‍റെ ഇടപെടലുകളും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണവും


സെമിനാര്‍ അവതരണം/ശാസ്ത്ര നാടകം

വിവിധ തരം ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും അവയുടെ  പ്രാധാന്യവും


പഠനയാത്രാ വിവരണം അവതരിപ്പിക്കല്‍ /ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്

കാന്തങ്ങളുടെ സവിശേഷതകള്‍


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം

കാന്തങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തവും മാനവ പുരോഗതിയും


സെമിനാര്‍ അവതരണം
വൈദ്യുത കാന്തവും അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളും


പരീക്ഷണാവതരണവും ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും

കാന്തങ്ങളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും


പരീക്ഷണാവതരണവും ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും

ചന്ദ്രന്‍റെ വൃദ്ധിക്ഷ യങ്ങളും
 ചന്ദ്രഗ്രഹണവും


പരീക്ഷണാവതരണവും ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സും

ചന്ദ്രന്‍റെ ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം

     ചന്ദ്രന്‍റെ വൃദ്ധി ക്ഷയങ്ങള്‍


നിരീക്ഷണ പ്രൊജക്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ അവതരണം

നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം

നക്ഷത്ര മാപ്പും നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണവും


ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്

നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണത്തിന് സഹായകരമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും


വിവിധ തരം മിശ്രിതങ്ങള്‍ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും

നിത്യ ജീവിതത്തിലെ മിശ്രിതങ്ങള്‍


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം

മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിക്കല്‍


പരീക്ഷണാവതരണവും ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സും

ബാഹ്യസ്ഥികൂടമുള്ള ജീവികള്‍


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും ചിത്ര പ്രദര്‍ശനവും
മനുഷ്യാസ്ഥികൂടവും വിവിധ തരം അസ്ഥികളും

ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും
വിവിധ തരം അസ്ഥി സന്ധികളും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും മാതൃക കളുടെ  പ്രദര്‍ശനവും

അസ്ഥിഭംഗവും പ്രഥമശുശ്രൂഷയും


ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണംക്ലാസ്  7   അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം

പഠന മേഖലകള്‍

അവതരണ രീതി

വിവിധ തരം കായിക പ്രജനന രീതികള്‍

ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം

മുകുളം ഒട്ടിക്കല്‍ വിവിധ സസ്യങ്ങളില്‍

പരീക്ഷണാവതരണവും ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും

കൊമ്പ്  ഒട്ടിക്കല്‍ വിവിധ സസ്യങ്ങളില്‍

പരീക്ഷണാവതരണവും ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും

പതിവയ്ക്കല്‍ വിവിധ സസ്യങ്ങളില്‍
പരീക്ഷണാവതരണവും ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും
വര്‍ഗ്ഗ സങ്കരണവും കാര്‍ഷിക പുരോഗതിയും
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം

     വര്‍ഗ്ഗ സങ്കരണം
**ശാസ്ത്ര ക്വിസ്
എന്‍റെ നാട്ടിലെ കൃഷി രീതികള്‍
പ്രൊജക്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ അവതരണം
പരിസ്ഥിതി  സൗഹൃദ കീടനിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
ജൈവ കൃഷി മാത്രം മതിയോ ?
സംവാദം

രാസവളവും ജൈവവളവും

സംവാദം


സീറോ ബജറ്റ്  നാച്ചുറല്‍ ഫാര്‍മിംഗ് ZBNF


ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്

സംയോജിത കൃഷി നമ്മുടെ നാട്ടില്‍

സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം / വീഡിയോ ക്ലാസ് /ഡോക്യു മെന്ററി  അവതരണം

കാര്‍ഷിക രംഗത്തെ നാട്ടറിവുകള്‍

ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
രാസ കീടനാശിനികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
അടുക്കളത്തോട്ടം  തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
വിവിധ തരം ദര്‍പ്പണങ്ങളും  അവയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളും
പരീക്ഷണാവതരണം
പ്രകാശത്തിന്റെ അപവര്‍ത്തനം
പരീക്ഷണാവതരണം
വിവിധ തരം ലെന്‍സുകളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും
പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകീര്‍ണനം

പരീക്ഷണാവതരണം
ആഹാര വസ്തുക്കളിലെ ആസിഡുകള്‍
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും
ഹൈ ഡ്രജന്‍  നിര്‍മ്മാണം
പരീക്ഷണാവതരണം
ആല്‍ക്കലികളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും
PH മൂല്യം വിവിധ വസ്തുക്കളില്‍
ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
പ്രാണികള്‍ കടിക്കുമ്പോള്‍ ചെയ്യേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും അതിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രവും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും
സോപ്പ് നിര്‍മ്മാണം
പരീക്ഷണാവതരണം

പ്രകൃതിയിലെ സൂചകങ്ങള്‍

പ്രൊജക്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ അവതരണം


വിവിധ തരം പരാദ സസ്യങ്ങളും അവയിലെ പോഷണ ത്തിന്റെ  പ്ര ത്യേകതകളുംശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും
ശവോപ ജീവികളും  അവയുടെ പാരിസ്ഥിതി ക പ്രാധാന്യവും
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
ദഹന പഥത്തി ലൂടെ ആഹാരത്തിന്റെ യാത്ര
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും
പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം
ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം
ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യം
ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളും കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളും
പരീക്ഷണാ വതരണം
വൈദ്യുത കാന്തം നിര്‍മ്മിക്കല്‍
പരീക്ഷണാ വതരണം
വൈദ്യുതി പാഴാകുന്ന  സന്ദര്‍ഭങ്ങളും  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
വൈദ്യുതോപകരണ ങ്ങളും  സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകളും
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം
വൈദ്യുതാഘാതവും  പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും
ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്
മണ്ണ് മലിന മാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
ജലം മലിന മാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
ജലസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ  പ്രാധാന്യം

ശാസ്ത്രനാടകം /ഡോക്യുമെന്ററി
വായു മലിന മാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും


സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
വിവിധ തരം ജല ശുദ്ധീകരണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും

വായുമര്‍ദ്ദം നിത്യ ജീവിതത്തില്‍

പരീക്ഷണാ വതരണം

ദ്രാവക മര്‍ദം നിത്യ ജീവിതത്തില്‍

പരീക്ഷണാ വതരണം

ശ്വാസകോശങ്ങളും  ശ്വസന പ്രക്രിയയും

**ശാസ്ത്ര ക്വിസ്

വിവിധതരം രക്ത കോശങ്ങളും അവയുടെ ധര്‍മ്മവും

ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പ്രദര്‍ശനവും

താപ പ്രേഷണം വിവിധ രീതികള്‍

ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പരീക്ഷണാ വതരണവും

താപീയ വികാസവും  കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും

സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
ഭക്ഷണ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ കേടു കൂടാതെ  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരമ്പരാഗത രീതികള്‍
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
ഭക്ഷണ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ കേടു കൂടാതെ  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആധുനിക രീതികള്‍

സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
മായംചേര്‍ക്കല്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍
സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധാവതരണം
മായം  എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം
ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണവും പരീക്ഷണാ വതരണവും


** ശാസ്ത്ര ക്വിസ്  നടത്താന്‍ പല വഴികള്‍ സ്വീകരിക്കാം ..
Ø ഒരു പ്രത്യേക പഠനമേഖല  എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും നല്‍കുന്നു .ഓരോ കുട്ടിയും ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍,അവയുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ ,കൂടുതല്‍ വിശദീകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ  തയ്യാറാക്കുന്നു
(ഓഡിയോ ,വീഡിയോ,ചിത്രങ്ങള്‍  എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തണം )
Ø കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുന്നു
Ø ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ക്വിസ്സില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട  ചോദ്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു
Ø പൊതു വേദിയില്‍ വച്ച്  ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു
Ø ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു
Ø മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഉത്തരം  ഊഴമനനുസരിച്ചു പറയുന്നു
Ø ശരിയുത്തരം പറയുന്നവര്‍ക്ക് പോയിന്റ്‌ നല്‍കുന്നു
Ø ചോദ്യം ചോദിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ആ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിശദീകരണങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
Ø തുടര്‍ന്ന്  അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു .